Pomoc dla niepełnosprawnych

Płock

Płock

Kierownik Delegatury
Marlena Mazurska
 mmazurska@mazowieckie.pl

Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
ul. Kolegialna 15, 
09-402 Płock

 Sekretariat Delegatury - I piętro, pok. 109
 tel. 24 235 11 00
 fax. 24 235 11 01

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Zadania Delegatury:
 • prowadzenie czynności w postępowaniu wyjaśniającym i nadzorczym, czynności pomiarowych lub ewidencyjnych, a także kontrolnych określonych w ustawach oraz w innych okolicznościach wymagających złożenia wyjaśnienia lub oświadczenia
 • wydawanie dokumentów urzędowych, zaświadczeń oraz dokonywanie poświadczeń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej

 

Wydziały/Biura: 
 • Biuro Wojewody
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia
 • Wydziału Kontroli
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 37892, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry