Pomoc dla niepełnosprawnych

Państwowa Straż Łowiecka

Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Łowieckiej
Marek Kret
 m.kret@mazowieckie.pl
Sekretariat tel:  723 997 304, e-mail:  PSL@mazowieckie.pl ,

Adres siedziby: ul. Nowoursynowska 164A, Warszawa

Przyjmowanie interesantów oraz adres do korespondencji:
 

Państwowa Straż Łowiecka,
plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

 

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka
 • poprzez e-mail: PSL@mazowieckie.pl
 • telefonicznie: 723 997 304

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka
 • poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl
 • telefonicznie: 22 695 69 80

Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości), tj. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
27.03.2019, Ilość wejść: 1480, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry