Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum

2014 - Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa "Rynia 2014"

Dobra współpraca, wymiana informacji i próba odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania - taki cel mają szkolenia prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.
Nie inaczej było i tym razem. W dniach od 01 września - 14 października br., w ośrodku WDW Rynia k. Zegrza gościliśmy prawie czterystu samorządowców podzielonych na siedem grup, w zależności od regionu.

Dwudniowy blok szkoleniowy obejmował zagadnienia związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi.

Pierwszą część szkolenia przeprowadzili pracownicy Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK. Uczestnicy szkolenia zapoznali się przede wszystkim z planowanymi zmianami dotyczącymi gospodarowania majątkiem obrony cywilnej, w tym zmian informatycznych w tym zakresie. Omówiono również nowe normatywy Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań. Tematem tej części szkolenia były także zagadnienia dotyczące funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu funkcjonowania urządzeń łączności radiotelefonicznej.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poruszył natomiast kwestie cyberterroryzmu oraz ataków hakerskich w aspekcie zagrożenia dla systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym. Dodatkowo omówiono wdrożenie Centralnej Aplikacji Raportującej w administracji samorządowej, a także zaprezentowano rozwiązania i możliwości użycia geomap w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym.

Drugi dzień szkolenia upłynął pod znakiem zagadnień związanych z obronnością. Przedstawiciel Oddziału Spraw Obronnych WBiZK omówił przygotowanie organów administracji publicznej w ramach planowania operacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz sposoby kontroli realizacji zadań obronnych. Omówiono również założenia podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz funkcjonowania Stałych Dyżurów w administracji publicznej. Kolejnym poruszonym tematem były procedury opiniowania Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a także przedstawienie relacji administracji publicznej
w relacjach cywilno-wojskowych oraz realizacja przedsięwzięć obronnych na poszczególnych szczeblach administracji.

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego to ważny i potrzebny element polityki bezpieczeństwa zarówno w aspekcie treści merytorycznych przekazywanych podczas szkoleń jak również nawiązania kontaktów i poszerzania współpracy pomiędzy WBiZK
a przedstawicielami samorządów. Kolejny cykl szkoleniowy zaplanowano na drugi kwartał 2015 roku.  

Podziel / Share
Opublikowane przez Marta Szymanek, 30.10.2014, Ilość wejść: 2326, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry