Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum

2014 - Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa "Rynia 2014"

Dobra współpraca, wymiana informacji i próba odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania - taki cel mają szkolenia prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.
Nie inaczej było i tym razem. W dniach od 01 września - 14 października br., w ośrodku WDW Rynia k. Zegrza gościliśmy prawie czterystu samorządowców podzielonych na siedem grup, w zależności od regionu.

Dwudniowy blok szkoleniowy obejmował zagadnienia związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi.

Pierwszą część szkolenia przeprowadzili pracownicy Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK. Uczestnicy szkolenia zapoznali się przede wszystkim z planowanymi zmianami dotyczącymi gospodarowania majątkiem obrony cywilnej, w tym zmian informatycznych w tym zakresie. Omówiono również nowe normatywy Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań. Tematem tej części szkolenia były także zagadnienia dotyczące funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu funkcjonowania urządzeń łączności radiotelefonicznej.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poruszył natomiast kwestie cyberterroryzmu oraz ataków hakerskich w aspekcie zagrożenia dla systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym. Dodatkowo omówiono wdrożenie Centralnej Aplikacji Raportującej w administracji samorządowej, a także zaprezentowano rozwiązania i możliwości użycia geomap w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym.

Drugi dzień szkolenia upłynął pod znakiem zagadnień związanych z obronnością. Przedstawiciel Oddziału Spraw Obronnych WBiZK omówił przygotowanie organów administracji publicznej w ramach planowania operacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz sposoby kontroli realizacji zadań obronnych. Omówiono również założenia podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz funkcjonowania Stałych Dyżurów w administracji publicznej. Kolejnym poruszonym tematem były procedury opiniowania Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a także przedstawienie relacji administracji publicznej
w relacjach cywilno-wojskowych oraz realizacja przedsięwzięć obronnych na poszczególnych szczeblach administracji.

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego to ważny i potrzebny element polityki bezpieczeństwa zarówno w aspekcie treści merytorycznych przekazywanych podczas szkoleń jak również nawiązania kontaktów i poszerzania współpracy pomiędzy WBiZK
a przedstawicielami samorządów. Kolejny cykl szkoleniowy zaplanowano na drugi kwartał 2015 roku.  

Podziel / Share
Opublikowane przez Marta Szymanek, 30.10.2014, Ilość wejść: 1811, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry