Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Dotyczy przekazywania protokołów z oszacowania szkód spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

w nawiązaniu do powołanych Zarządzeniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późń. zm.), składu Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (tj. ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, huragan, deszcz nawalny), mając na uwadze skalę i rozmiar zjawisk, zwracam się z uprzejmą prośbą do kierowników jednostek, w których Komisje nie zakończyły jeszcze prac o sukcesywne przekazywanie protokołów oszacowania szkód bezpośrednio do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 520 (po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych, tel. 22 695 65 22, 22 695 66 40, 22 695 69 67).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 7 wyżej przywołanego rozporządzenia, komisja składa protokoły oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych szkód w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód bądź terminie 45 dni w przypadku protokołów zbiorczych. Uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższych terminów.


 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 21.08.2017, Ilość wejść: 383, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry