Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Dotyczy szkód powstałych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego - sierpień 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą NR 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Mając na uwadze, że jednym z wymaganych załączników do wniosku jest kopia protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzonego przez Wojewodę, a termin złożenia wniosku do ARiMR upływa 30 września br., uprzejmie proszę o spowodowanie, aby komisje szacujące szkody na powyższe zjawiska dokonały oszacowania w możliwie najszybszym terminie. Uprzejmie proszę o złożenie protokołów do dnia 15 września br. Złożenie protokołów w terminie późniejszym, z uwagi na zbyt krótki czas na ich weryfikację i ewentualną poprawę, oznaczać de facto będzie brak możliwości złożenia wniosków przez poszkodowanych producentów rolnych i uzyskania pomocy w ramach ww. programu pomocowego.

Protokoły z oszacowania szkód należy złożyć osobiście przez upoważnionego pracownika do Mazowieckiego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 520.

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 12.09.2017, Ilość wejść: 797, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry