Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Dotyczy szkód powstałych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego - sierpień 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą NR 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Mając na uwadze, że jednym z wymaganych załączników do wniosku jest kopia protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzonego przez Wojewodę, a termin złożenia wniosku do ARiMR upływa 30 września br., uprzejmie proszę o spowodowanie, aby komisje szacujące szkody na powyższe zjawiska dokonały oszacowania w możliwie najszybszym terminie. Uprzejmie proszę o złożenie protokołów do dnia 15 września br. Złożenie protokołów w terminie późniejszym, z uwagi na zbyt krótki czas na ich weryfikację i ewentualną poprawę, oznaczać de facto będzie brak możliwości złożenia wniosków przez poszkodowanych producentów rolnych i uzyskania pomocy w ramach ww. programu pomocowego.

Protokoły z oszacowania szkód należy złożyć osobiście przez upoważnionego pracownika do Mazowieckiego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 520.

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 12.09.2017, Ilość wejść: 406, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry