Pomoc dla niepełnosprawnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

BIP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

Fax. 22 695 64 84

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WBZK/06

Nr wersji: 8

Data wydania:

09 lutego 2018 r.

SPRAWA: 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Realizacja zadań w zakresie wnioskowania i sprawozdawczości w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 231).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Punkt przyjmowania korespondencji

godziny i dni urzędowania : poniedziałek - piątek 8:00-16:00

2. Pocztą na ww adres.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I:

Wniosek o przekazanie gminie dotacji.
I tura do 18 marca (załącznik nr 1)
II tura do 18 września (załącznik nr 1)

Etap II:

Okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
I tura do 31 maja (załącznik nr 2)
II tura do 30 listopada (załącznik nr 2)

Etap III:

Roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Roczne – do 31 grudnia (załącznik nr 3)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie środków gminom (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Realizacja wypłaty (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):
I tura 2-30 kwietnia,
II tura 1-31 października

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84

e-mail – wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00


Kontakt do kierownika Oddziału:
Marta Różak, tel. 22 695 69 67, e-mail: mrozak@mazowieckie.pl


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 07.05.2013, Ilość wejść: 12787, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry