Pomoc dla niepełnosprawnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

BIP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

Fax. 22 695 64 84

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WBZK/06

Nr wersji: 8

Data wydania:

09 lutego 2018 r.

SPRAWA: 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Realizacja zadań w zakresie wnioskowania i sprawozdawczości w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 231).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Punkt przyjmowania korespondencji

godziny i dni urzędowania : poniedziałek - piątek 8:00-16:00

2. Pocztą na ww adres.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I:

Wniosek o przekazanie gminie dotacji.
I tura do 18 marca (załącznik nr 1)
II tura do 18 września (załącznik nr 1)

Etap II:

Okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
I tura do 31 maja (załącznik nr 2)
II tura do 30 listopada (załącznik nr 2)

Etap III:

Roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Roczne – do 31 grudnia (załącznik nr 3)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie środków gminom (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Realizacja wypłaty (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):
I tura 2-30 kwietnia,
II tura 1-31 października

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84

e-mail – wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00


Kontakt do kierownika Oddziału:
Marta Różak, tel. 22 695 69 67, e-mail: mrozak@mazowieckie.pl


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 07.05.2013, Ilość wejść: 14270, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry