Pomoc dla niepełnosprawnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przekazanie gminie dotacji należy złożyć w terminie do dnia:

- 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

- 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Proszę o przesłyłanie wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

 

Podziel / Share
04.03.2019, Ilość wejść: 1016, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry