Pomoc dla niepełnosprawnych

Główny Księgowy Budżetu Wojewody

BIP

Główny Księgowy Budżetu Wojewody

Główny Księgowy 


Wiesława Końska
tel. 22 695 63 00
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 213
e-mail wkonska@mazowieckie.pl


Zadania Głównego Księgowego Budżetu Wojewody :

1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem okresowych sprawozdań z wykonania budżetu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ze sprawozdaniem i bilansem;

6) nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem środków finansowych w ramach programów współfinansowanych przez Unie Europejską;

7) monitorowanie płynności i stanu rachunków Wojewody;

8) realizacja zadań związanych z egzekucją należności publicznych;

9) realizacja zadań związanych z egzekucją należności cywilnoprawnych;

10) nadzorowanie i ustalanie przypadających Wojewodzie należności oraz podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Ostrowska, 02.11.2016, Ilość wejść: 4293, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry