Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje dla JST

Zestawienie dochodów przekazanych na konto MUW przez jst

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej prezentujemy Państwu budżet Wojewody Mazowieckiego, którego treści ujęte zostały w załączniku Nr 2 Ustawy Budżetowej na rok 2017
z dnia 16 grudnia 2016 roku, podpisana 13 stycznia 2017 roku - Część 85/14 "województwo mazowieckie".

Kwota ogółem budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2017 rok – 6 317 242 tys. zł, w tym:

  • Dotacje i Subwencje – 5 842 460 tys. zł
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 115 tys. zł
  • Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 432 436 tys. zł
  • Wydatki majątkowe – 21 670 tys. zł
  • Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 17 561 tys. zł

 

Środki przekazane do JST w roku 2017 (stan na 26.01.2018 r.) :

314 gmin otrzymały – 5.792.524 tys. zł

42 powiatom zostało przekazane 762.469 tys. zł

Urząd Marszałkowski – 134.481 tys. zł

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej prezentujemy Państwu budżet Wojewody Mazowieckiego, którego treści ujęte zostały w załączniku Nr 2 Ustawy Budżetowej na rok 2016
z dnia 25 lutego 2016 roku - Część 85/14 "Województwo mazowieckie".

Kwota ogółem budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2016 rok – 4 746 479 tys. zł, w tym:

  • Dotacje i Subwencje – 4 270 740 tys. zł
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 038 tys. zł
  • Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 429 595 tys. zł
  • Wydatki majątkowe – 28 604 tys. zł
  • Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 502 tys. zł

 

Środki przekazane do JST w roku 2016:

 

314 gmin otrzymały – 4.847.740 tys. zł

42 powiatom zostało przekazane 777.460 tys. zł

Urząd Marszałkowski – 136.428 tys. zł

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Ostrowska, 06.10.2016, Ilość wejść: 11207, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry