Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

14.02.2012

Uwagi do Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonania pomiarów geodezyjnych

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr KN-072-3/12 zwracam się z prośbą do wykonawców prac geodezyjnych oraz przedstawicieli administracji geodezyjnej i kartograficznej z woj. mazowieckiego o przekazanie do dnia 17 lutego 2012 r. uwag (pytań)

dotyczących Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Przedmiotowe uwagi (pytania) proszę przesłać we wskazanym terminie na adres poczty elektronicznej: pborucki@mazowieckie.pl.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 14.02.2012, Ilość wejść: 2544, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry