Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

14.02.2012

Uwagi do Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonania pomiarów geodezyjnych

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr KN-072-3/12 zwracam się z prośbą do wykonawców prac geodezyjnych oraz przedstawicieli administracji geodezyjnej i kartograficznej z woj. mazowieckiego o przekazanie do dnia 17 lutego 2012 r. uwag (pytań)

dotyczących Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Przedmiotowe uwagi (pytania) proszę przesłać we wskazanym terminie na adres poczty elektronicznej: pborucki@mazowieckie.pl.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 14.02.2012, Ilość wejść: 2915, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry