Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

22.02.2012

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2011 rok - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji i Rolnictwa opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2011 rok

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, tekst jednolity)

- § 5 ust. 4 pkt 3 łącznie z § 5 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. z dnia 20.09.2001 r. nr 101, poz. 1090)

- art. 175 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 24.09.2009 r., nr 157, poz. 1240)

Wydział Geodezji i Rolnictwa w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2011 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, tekst jednolity).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 22.02.2012, Ilość wejść: 1970, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry