Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

22.02.2012

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2011 rok - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji i Rolnictwa opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2011 rok

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, tekst jednolity)

- § 5 ust. 4 pkt 3 łącznie z § 5 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. z dnia 20.09.2001 r. nr 101, poz. 1090)

- art. 175 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 24.09.2009 r., nr 157, poz. 1240)

Wydział Geodezji i Rolnictwa w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2011 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, tekst jednolity).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 22.02.2012, Ilość wejść: 1686, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry