Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

19.03.2012

Warsztaty WINGiK dot. EGiB

Na dzień 21 marca br. (środa) zaplanowane zostały przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jednodniowe warsztaty, o charakterze spotkania konsultacyjnego, z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych dot. egib

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00 w sali 817 w głównej siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 i potrwają do godz. 15:00 (udział w warsztatach jest bezpłatny).

Do wiodących tematów warsztatów będą należały zagadnienia dot. poniższych problemów:

- właściciel, władający - kiedy można ujawnić w egib, co wpisać w ewidencji jeśli osoba zmarła?

- podwójne hipotekowanie?

- rowy melioracyjne, czy można zmieniać granice i władającego?

- zmiany użytków (zmiana użytków, a klasyfikacja, kiedy "Bp", zabudowa letniskowa B czy Bi?),

i oczywiście najczęstszych błędów popełnianych w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Uczestnikami kolejnego z cyklu spotkań skierowanych do pracowników starostw realizujących ww. zadania, będą pracownicy pow. ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, grójeckiego, żuromińskiego, płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i masta Płocka.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 19.03.2012, Ilość wejść: 1563, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry