Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

28.01.2014

UWAGA! W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

Sąd w wyroku IV SA/Wa 2025/12 potwierdza, że nie można uznać legitymacji prawnej do żądania wszczęcia postępowania, gdy wnioskodawca uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami mającymi nastąpić w przyszłości.

  • Sąd wyrokiem IV SA/Wa 2431/12 uchylił postanowienie I i II instancji zwracając uwagę, że bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wszechstronnej analizy nie można wskazać, że skarżącemu nie przysługuje prawo strony w postępowaniu ewidencyjnym. Ponadto dopiero po analizie interesu prawnego skarżącego, organ może wypowiedzieć się odnośnie zasadności żądanej aktualizacji operatu ewidencyjnego.
  • Sąd wyrokiem  VIII SA/Wa 346/13 uchylił zaskarżone postanowienie wskazując, że dla rozpoczęcia biegu doręczenia decyzji niezbędne jest jej prawidłowe doręczenie stronie bądź prawidłowo ustanowionemu pełnomocnikowi. 
  • Sąd w wyroku IV SA/Wa 2805/12 potwierdza, że organy ewidencyjne to organy rejestrujące określone zdarzenia prawne i faktyczne. Nie mają one samodzielnych uprawnień do kształtowania praw właścicielskich, bowiem tego rodzaju kompetencje posiadają sądy powszednie.

 

Wyroki dostępne są w bazie orzecznictwa

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 28.01.2014, Ilość wejść: 1291, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry