Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

28.01.2014

UWAGA! W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

Sąd w wyroku IV SA/Wa 2025/12 potwierdza, że nie można uznać legitymacji prawnej do żądania wszczęcia postępowania, gdy wnioskodawca uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami mającymi nastąpić w przyszłości.

  • Sąd wyrokiem IV SA/Wa 2431/12 uchylił postanowienie I i II instancji zwracając uwagę, że bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wszechstronnej analizy nie można wskazać, że skarżącemu nie przysługuje prawo strony w postępowaniu ewidencyjnym. Ponadto dopiero po analizie interesu prawnego skarżącego, organ może wypowiedzieć się odnośnie zasadności żądanej aktualizacji operatu ewidencyjnego.
  • Sąd wyrokiem  VIII SA/Wa 346/13 uchylił zaskarżone postanowienie wskazując, że dla rozpoczęcia biegu doręczenia decyzji niezbędne jest jej prawidłowe doręczenie stronie bądź prawidłowo ustanowionemu pełnomocnikowi. 
  • Sąd w wyroku IV SA/Wa 2805/12 potwierdza, że organy ewidencyjne to organy rejestrujące określone zdarzenia prawne i faktyczne. Nie mają one samodzielnych uprawnień do kształtowania praw właścicielskich, bowiem tego rodzaju kompetencje posiadają sądy powszednie.

 

Wyroki dostępne są w bazie orzecznictwa

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 28.01.2014, Ilość wejść: 968, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry