Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

19.02.2014

Statystyka Publiczna za 2013 rok - PLIKI DO POBRANIA

Zgodnie z programem badań statystycznych za 2013 rok oraz pismem Głównego Geodety Kraju nr GI-MZUD.0335.1.2014 dnia 14 lutego 2014 r. należy w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. przekazać do MWINGIK formularze sprawozdawcze GUGiK 1.00-5.00 na adres poczty elektronicznej: azbrzezniak@mazowieckie.pl. Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Przedmiotowe formularze sprawozdawcze dotyczą wykonania prac z zakresu:

  •  mapy zasadniczej i jej aktualizacji (GUGiK – 1.00)
  •  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GUGiK – 2.00)
  •  katastru nieruchomości oraz jego modernizacji (GUGiK – 3.00)
  •  szczegółowej osnowy geodezyjnej (GUGiK – 4.00)
  •  bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 (GUGiK – 5.00).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 19.02.2014, Ilość wejść: 1059, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry