Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

21.03.2014

UWAGA! W zakładce "Prawo - Baza Orzecznictwa" zamieszczono nowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wyroku I OSK 2404/11 Naczelny Sąd Administracyjny dokonał interpretacji art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

  • W wyroku I OSK 1703/11 NSA wyjaśnia kwestię aktualizacji użytków gruntowych m.in. na podstawie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w graniach administracyjnych miasta).
  • W wyroku I OSK 1704/11 NSA wyjaśnia, iż przeznaczenie terenów pod zabudowę może nastąpić zarówno w planach miejscowych jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Podziel / Share
Anna Żebrowska, 21.03.2014, Ilość wejść: 1131, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry