Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

21.03.2014

UWAGA! W zakładce "Prawo - Baza Orzecznictwa" zamieszczono nowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wyroku I OSK 2404/11 Naczelny Sąd Administracyjny dokonał interpretacji art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

  • W wyroku I OSK 1703/11 NSA wyjaśnia kwestię aktualizacji użytków gruntowych m.in. na podstawie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w graniach administracyjnych miasta).
  • W wyroku I OSK 1704/11 NSA wyjaśnia, iż przeznaczenie terenów pod zabudowę może nastąpić zarówno w planach miejscowych jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Podziel / Share
21.03.2014, Ilość wejść: 1509, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry