Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

21.05.2014

UWAGA! W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

Wyrok IV SA/Wa 2011/13 dotyczy zawieszenia postępowania ewidencyjnego.

  • Sąd wyrokiem IV SA/Wa 1045/13 uchylił zaskarżoną decyzję ze względu na pojawienie się nowej okoliczności, o której mowa  w art. 145 § 1 pkt. 8 K.p.a.
  • Sąd wyrokiem IV SA/Wa 1129/13 oddalił skargę dotyczącą zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów podtrzymując stanowisko organów o braku podstaw do zmiany użytku „Ls” na „Lz”.

 

Wyroki dostępne są w bazie orzecznictwa

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 21.05.2014, Ilość wejść: 1027, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry