Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

28.01.2015

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2014 rok - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2014 rok

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b, art. 6a ust. 3, art. 7d ust. 1, art. 7, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 i 3a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);
  • art. 149 ust. 1 i art. 175 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.); 

Wydział Geodezji w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2014 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41 b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Krzemińska-Perzyńska, 28.01.2015, Ilość wejść: 897, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry