Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

28.01.2015

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2014 rok - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2014 rok

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b, art. 6a ust. 3, art. 7d ust. 1, art. 7, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 i 3a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);
  • art. 149 ust. 1 i art. 175 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.); 

Wydział Geodezji w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2014 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41 b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 28.01.2015, Ilość wejść: 1320, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry