Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

13.02.2015

UWAGA! Statystyka Publiczna za 2014 rok - POPRAWIONE PLIKI DO POBRANIA

Zgodnie z programem badań statystycznych za 2014 rok oraz pismem Głównego Geodety Kraju nr GI-MZUD.035.1.2015 z dnia 5 lutego 2015 r. należy w ustawowym terminie do dnia 28 lutego 2015 r. przekazać do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego formularze sprawozdawcze GUGiK 1.00-5.00 na adres poczty elektronicznej: azbrzezniak@mazowieckie.pl. Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Przedmiotowe formularze sprawozdawcze dotyczą wykonania prac z zakresu:

  1. mapy zasadniczej i jej aktualizacji (GUGiK – 1.00)
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GUGiK – 2.00)
  3. katastru nieruchomości oraz jego modernizacji (GUGiK – 3.00)
  4. szczegółowej osnowy geodezyjnej (GUGiK – 4.00)
  5. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 (GUGiK – 5.00).

Odpowiednie formularze pliku *.xls (MS Excel) dla poszczególnych powiatów do pobrania zgodnie z załączoną listą (osobny plik).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 13.02.2015, Ilość wejść: 1557, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry