Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

29.01.2016

Statystyka Publiczna za 2015 rok - PLIKI DO POBRANIA

Zgodnie z programem badań statystycznych za 2015 rok w ustawowym terminie do dnia 28 lutego 2016 r. należy przekazać do MWINGiK, na adres poczty elektronicznej: azbrzezniak@mazowieckie.pl, formularze sprawozdawcze GUGiK 1.00-5.00.

Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Formularze sprawozdawcze dotyczą wykonania prac z zakresu:

  • mapy zasadniczej i jej aktualizacji (GUGiK – 1.00)
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GUGiK – 2.00)
  • katastru nieruchomości oraz jego modernizacji (GUGiK – 3.00)
  • szczegółowej osnowy geodezyjnej (GUGiK – 4.00)
  • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 (GUGiK – 5.00).

Odpowiednie formularze pliku *.xls (MS Excel) dla poszczególnych powiatów do pobrania zgodnie z załączoną listą (osobny plik).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 29.01.2016, Ilość wejść: 1057, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry