Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

29.01.2016

Statystyka Publiczna za 2015 rok - PLIKI DO POBRANIA

Zgodnie z programem badań statystycznych za 2015 rok w ustawowym terminie do dnia 28 lutego 2016 r. należy przekazać do MWINGiK, na adres poczty elektronicznej: azbrzezniak@mazowieckie.pl, formularze sprawozdawcze GUGiK 1.00-5.00.

Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Formularze sprawozdawcze dotyczą wykonania prac z zakresu:

  • mapy zasadniczej i jej aktualizacji (GUGiK – 1.00)
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GUGiK – 2.00)
  • katastru nieruchomości oraz jego modernizacji (GUGiK – 3.00)
  • szczegółowej osnowy geodezyjnej (GUGiK – 4.00)
  • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 (GUGiK – 5.00).

Odpowiednie formularze pliku *.xls (MS Excel) dla poszczególnych powiatów do pobrania zgodnie z załączoną listą (osobny plik).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 29.01.2016, Ilość wejść: 786, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry