Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

15.03.2011

Nowa siedziba Wydziału Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa przeniósł się do nowej siedziby przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie.

Kontakt z sekretariatem (pokój 410) jest możliwy pod numerem telefonu (22) 551-0-921. Fax można przesłać na numer (22) 551-0-931. Godziny przyjmowania interesantów pozostają bez zmiany: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ponadto informuje się iż, w sprawach:

1. Dotacji dla spółek wodnych i związków spółek wodnych proszę się kontaktować z Panią Katarzyną Sitnicką pod nr tel. (22) 551-0-938.

2. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z Panią Iwoną Araszkiewicz pod nr tel. (22) 551-0-937

3. Szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi z Panią Justyną Oczak pod nr tel. (22) 551-0-960.

Do zadań Wydziału Geodezji i Rolnictwa należy m.in. realizacja zadań w zakresie szacowania strat w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolniczej, powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji z zakresu melioracji wodnych.

Jednostka zajmuje się także podziałem dotacji podmiotowych dla spółek wodnych oraz nadzorem nad jej wykorzystaniem. Prowadzi także sprawy dotyczące wykorzystywania pomocowych środków unijnych na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dyrektor wydziału jest również Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.03.2011, Ilość wejść: 2277, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry