Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

15.07.2011

POMOC DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU HURAGANU W DNIU 14 LIPCA 2011 ROKU!

Rolnicy poszkodowani w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym huraganu, który miał miejsce w dniu 14.07.2011 r. na terenie powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, przysuskiego, mogą otrzymać pomoc finansową przyznawaną w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 169, poz. 1141 z późn. zm.). Warunkiem przyznania pomocy jest oszacowanie przez Terenowe Komisje powołane przez Wojewodę, strat powstałych:

  •  w uprawach rolnych i zwierzętach w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, oraz
  •  w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach, plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich na kwotę nie mniej niż 10 tyś zł.

Wnioski o pomoc finansową należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy finansowej na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-18-lipca-arimr-bedzie-przyjmowala-wnioski-o-wsparcie-na-odbudowe-gospodarstw-zniszczonych-prze-1.html

Zasady i tryb powoływania Terenowych Komisji dostępne pod adresem:
http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1529

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 3187, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry