Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

15.07.2011

POMOC DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU HURAGANU W DNIU 14 LIPCA 2011 ROKU!

Rolnicy poszkodowani w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym huraganu, który miał miejsce w dniu 14.07.2011 r. na terenie powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, przysuskiego, mogą otrzymać pomoc finansową przyznawaną w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 169, poz. 1141 z późn. zm.). Warunkiem przyznania pomocy jest oszacowanie przez Terenowe Komisje powołane przez Wojewodę, strat powstałych:

  •  w uprawach rolnych i zwierzętach w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, oraz
  •  w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach, plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich na kwotę nie mniej niż 10 tyś zł.

Wnioski o pomoc finansową należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy finansowej na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-18-lipca-arimr-bedzie-przyjmowala-wnioski-o-wsparcie-na-odbudowe-gospodarstw-zniszczonych-prze-1.html

Zasady i tryb powoływania Terenowych Komisji dostępne pod adresem:
http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1529

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2731, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry