Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Nowy wyrok w bazie orzecznictwa

W bazie orzecznictwa zamieszczono nowy wyrok, w którym sąd oddalił skargę na decyzję kasatoryjną. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwracając uwagę, że jest ona korzystna dla skarżącego i podkreślając, że nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba, że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 1639, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry