Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Nowe wyroki w bazie orzecznictwa

W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

IV SA/Wa 2193/10 z 26 stycznia 2011 Wyrok dotyczy zmiany powierzchni działki ewidencyjnej. W wyroku Sądu podniesiono, że zmiana powierzchni działki w wyniku modernizacji ewidencji gruntów ma oparcie w § 62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a nie Instrukcji technicznej G-5.

IV SA/Wa 1389/10 z 11 stycznia 2011 W wyroku zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia zarzutu naruszenia art. 20 ust. 2 ustawy z 20.07.2000 o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i ustalenia daty ogłoszenia informacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa co ma wpływ na tryb rozpatrzenia sprawy.

IV SA/Wa 2243/10 z 19 stycznia 2011 W wyroku Sąd analizuje kwestię dotyczącą wpisania do ewidencji gruntów i budynków trwałego zarządu, w przypadku braku decyzji ostatecznej ustanawiającej trwały zarząd.

IV SA/Wa 2244/10 z 24 lutego 2011 Sąd zwraca uwagę na kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które nie dotyczą kwestii związanych z rozstrzyganiem sporów o własność.

IV SA/Wa 2215/10  z 14 lutego 2011 Wyrok dotyczy kwestii zmiany powierzchni działki oraz użytku gruntowego w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie Sąd nie wypowiedział się merytorycznie z uwagi na naruszenie zasad procedury administracyjnej. Uznał za przedwczesne poruszenie kwestii ewentualnych naruszeń prawa materialnego i uchylił decyzję.

IV SA/Wa 1884/10 z 2 marca 2011 Wyrok dotyczy kwestii zmiany przebiegu granicy. Sąd potwierdził, że tylko dokumenty wymienione w § 12 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków mogą stanowić podstawę do zmiany zasięgu prawa własności.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2937, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry