Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Kopie zabezpieczające bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przechowuje kopie zabezpieczające baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2206, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry