Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Kopie zabezpieczające bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przechowuje kopie zabezpieczające baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2495, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry