Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Zestawienia zbiorcze danych objętych egib

Z dniem 15 lutego 2011 r. mija termin przekazywania do marszałka województwa powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 76 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do obowiązków starostów należy sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych obiętych ewidencją gruntów i budynków i przekazanie ich w terminie do dnia 15 lutego 2011 roku właściwemu marszałkowi województwa.

W zestawieniach należy uwzględnić powierzchnie z Wykazu Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2103, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry