Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Nabor wniosków PROW 2007-2013

Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiegoz dnia 11 maja 2009 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[1]) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 428) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791) ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w dniach:

1) schemat I – Scalanie gruntów od 1 czerwca do 30 czerwca 2009 roku,

2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi od 1 czerwca do 30 czerwca 2009 roku.

Dodatkowe informacje tel.: (0-22) 597 93 29; (0-22) 597 97 12; (0-22) 597 97 30

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.07.2009, Ilość wejść: 1677, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry