Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Nabor wniosków PROW 2007-2013

Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiegoz dnia 11 maja 2009 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[1]) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 428) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791) ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w dniach:

1) schemat I – Scalanie gruntów od 1 czerwca do 30 czerwca 2009 roku,

2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi od 1 czerwca do 30 czerwca 2009 roku.

Dodatkowe informacje tel.: (0-22) 597 93 29; (0-22) 597 97 12; (0-22) 597 97 30

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.07.2009, Ilość wejść: 1945, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry