Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

W bazie orzecznictwa umieszczono nowe wyroki

Wyroki dotyczą m.in. wycofania zmiany w operacie ewidencyjnym, wykreślenia wpisu władającego, zasady dwuinstancyjności, użytku gruntowego „dr” dla gruntów nie będących drogami publicznymi, odrzucenia skargi z przyczyn formalnych (skarżąca nie jest stroną)

W bazie orzecznictwa umieszczono nowe wyroki:

IV SA/Wa 2040/09 Wyrok dotyczy wycofania zmiany w operacie ewidencyjnym.

IV SA/Wa 98/11 Wyrok dotyczy wykreślenia wpisu władającego.

IV SA/Wa 14/11 W wyroku tym Sąd zwraca uwagę na zasadę dwuinstancyjności, która uniemożliwia organowi odwoławczemu rozstrzygnięcie w sytuacji naruszenia przepisów postępowania administracyjnego.

IV SA/Wa 618/11 Wyrok dotyczy użytku gruntowego „dr” dla gruntów nie będących drogami publicznymi.

VIII SA/Wa 437/11 Wyrok dotyczy odrzucenia skargi z przyczyn formalnych (skarżąca nie jest stroną).

IV SA/Wa 540/11 i IV SA/Wa 541/11 Wyroki dotyczą wprowadzenia w operacie ewidencyjnym zmiany użytku „Ls” w oparciu o przyjęty do zasobu operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Sąd podtrzymał argumentację organu odwoławczego, że zaewidencjonowanie operatu w zasobie nie stanowi podstawy do zmiany obowiązującej klasyfikacji gruntów, ani do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Bezkrytyczne przyjmowanie operatów do zasobu nie sanuje ich ewentualnych wad, w związku z tym nie może wiązać organu orzekającego.

IV SA/Wa 2009/09 Wyrok dotyczy aktualizacji operatu ewidencyjnego w odniesieniu do użytku gruntowego.

IV SA/Wa 688/11 Wyroku dotyczy odmowy dokonania zmian w obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 03.11.2011, Ilość wejść: 2470, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry