Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

Wyroki dotyczą skargi na postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania od zmiany w ewidencji gruntów i budynków dokonanej w trybie czynności materialno - technicznej oraz zawieszenia postępowania ewidencyjnego

Wyrok 75 - IV SA/Wa 1039/11 dotyczy skargi na postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania od zmiany w ewidencji gruntów i budynków dokonanej w trybie czynności materialno - technicznej.

Wyrok 76 – IV SA/Wa 908/11 dotyczy zawieszenia postępowania ewidencyjnego.

Wyroki dostępne są w bazie orzecznictwa.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 27.12.2011, Ilość wejść: 1825, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry