Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

24.01.2012

W bazie orzecznictwa umieszczono nowe wyroki

Wyroki dotyczą kwestii posiadania interesu prawnego przez wnioskodawcę we wznowieniu postępowania, dokonania zmiany w egib na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydania zaświadczenia w formie wypisu z rejestru gruntów o żądanej treści.

Wyrok 77 – IV SA/Wa 596/11 dotyczy kwestii posiadania interesu prawnego przez wnioskodawcę we wznowieniu postępowania.

Wyrok 78 IV SA/Wa 2032/09 dotyczy dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyrok 79 IV SA/Wa 1181/11 dotyczy wydania zaświadczenia w formie wypisu z rejestru gruntów o żądanej treści.

Wyroki dostępne są w bazie orzecznictwa.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 24.01.2012, Ilość wejść: 1651, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry