Pomoc dla niepełnosprawnych

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

można złożyć:

 

1. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej- niezwłocznie):

 

Sekretariat Wydziału Geodezji, pokój 314 (III piętro)

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-79-21

2. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej po 14 dniach po złożeniu
dokumentów) Delegatury-Placówki Zamiejscowe Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Geodezji:

Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17-go stycznia 7
tel. 23 671 93 14, pok. 317

Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15
tel. 29 746 62 13, pok. 76

 Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 15
tel. 24 235 11 37, pok. 125

Radomiu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 362 02 40, pok. 287

Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38
tel. 25 644 81 85, pok. 510

 godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

(dla każdego zakresu uprawnień oddzielny wniosek)

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł (dla każdego zakresu uprawnień odrębna opłata);
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (oryginał do wglądu);
  3. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. odpis aktu małżeństwa);

Dodatkowe informacje:

  • na dowodzie wniesionej opłaty winien być zamieszczony tytuł wg wzoru „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej, zakres, imię i nazwisko osoby zainteresowanej”;
  • opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy dokonać na konto BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001  (rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - brak możliwości dokonywania wpłaty w kasie Urzędu);
  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód tożsamości;
  • w przypadku wydawania dziennika praktyki osobom posiadającym upoważnienie do odbioru w imieniu osoby zainteresowanej wraz z upoważnieniem należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód osobisty;

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: (22) 695-79-21.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Krzemińska-Perzyńska, 28.10.2015, Ilość wejść: 3729, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry