Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

09.07.2014

Szkolenie z NOWYCH ZASAD USTALANIA I POBORU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na szkolenie z ZASAD USTALANIA I POBORU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Szkolenie dedykowane jest m.in. do marszałków, starostów, geodetów oraz skarbników, dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako dysponenta państwowego FGZGIK, dla Urzędów Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego, dla Urzędów Marszałkowskich i dla Starostw Powiatowych oraz dla ośrodków geodezyjno-kartograficznych.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedury ustalania, poboru, egzekucji i ewidencji księgowej należności budżetowych związanych z udostępnieniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, właściwego zastosowania wyroku TK oraz przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności geodezyjnych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, właściwego zastosowania zmienionych oraz nowych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie Dokumentu Obliczenia Opłaty, właściwego wydawania decyzji administracyjnych, właściwego naliczania kwot należności głównej, właściwego naliczania kwot należnych odsetek, właściwego umarzania w całości albo w części, właściwego odraczana lub rozkładana na raty należności, właściwego dokonywania odpisów aktualizujących należności wraz ich właściwym ujęciem w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej powiatów i województw.

Poniżej m.in. program szkolenia:

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 09.07.2014, Ilość wejść: 1286, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry