Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

09.07.2014

Szkolenie z NOWYCH ZASAD USTALANIA I POBORU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na szkolenie z ZASAD USTALANIA I POBORU OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Szkolenie dedykowane jest m.in. do marszałków, starostów, geodetów oraz skarbników, dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako dysponenta państwowego FGZGIK, dla Urzędów Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego, dla Urzędów Marszałkowskich i dla Starostw Powiatowych oraz dla ośrodków geodezyjno-kartograficznych.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedury ustalania, poboru, egzekucji i ewidencji księgowej należności budżetowych związanych z udostępnieniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, właściwego zastosowania wyroku TK oraz przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności geodezyjnych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, właściwego zastosowania zmienionych oraz nowych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie Dokumentu Obliczenia Opłaty, właściwego wydawania decyzji administracyjnych, właściwego naliczania kwot należności głównej, właściwego naliczania kwot należnych odsetek, właściwego umarzania w całości albo w części, właściwego odraczana lub rozkładana na raty należności, właściwego dokonywania odpisów aktualizujących należności wraz ich właściwym ujęciem w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej powiatów i województw.

Poniżej m.in. program szkolenia:

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 09.07.2014, Ilość wejść: 1446, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry