Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

23.07.2014

Które z rozporządzeń utraciły moc po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego?

Na stronie Internetowej GUGiK opublikowano artykuł dotyczący rozporządzeń, które utraciły moc po wejściu w życie nowych przepisów.

Szczegółową informację na temat aktów wykonawczych, które z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), tj. z dniem 12 lipca 2014 r. utraciły moc obowiązującą można zlaleźć na stronie GUGiK

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 23.07.2014, Ilość wejść: 1498, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry