Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

23.07.2014

Które z rozporządzeń utraciły moc po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego?

Na stronie Internetowej GUGiK opublikowano artykuł dotyczący rozporządzeń, które utraciły moc po wejściu w życie nowych przepisów.

Szczegółową informację na temat aktów wykonawczych, które z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), tj. z dniem 12 lipca 2014 r. utraciły moc obowiązującą można zlaleźć na stronie GUGiK

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 23.07.2014, Ilość wejść: 1227, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry