Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

23.07.2014

Wzory formularzy stanowiących załączniki do rozporządzeń - pliki do pobrania

GUGiK opublikował w edytowalnej wersji wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Pliki do pobrania ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do rozporządzeń są dostępne na stronie Internetowej GUGiK

Dokumenty stanowią załączniki do:

  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Jest pierwszy z trzech aktów wykonawczych
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Rozporządzeni Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Są to wzory:

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 23.07.2014, Ilość wejść: 3120, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry