Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

23.07.2014

Wzory formularzy stanowiących załączniki do rozporządzeń - pliki do pobrania

GUGiK opublikował w edytowalnej wersji wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Pliki do pobrania ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do rozporządzeń są dostępne na stronie Internetowej GUGiK

Dokumenty stanowią załączniki do:

  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Jest pierwszy z trzech aktów wykonawczych
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Rozporządzeni Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Są to wzory:

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 23.07.2014, Ilość wejść: 2628, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry