Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

31.07.2014

Nowe Prawo geodezyjne i kartograficzne - pytania i odpowiedzi

Główny Geodeta Kraju publikuje informacje oraz pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami dot. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Link do strony Interentowej Nowe Pgik - FAQ

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 31.07.2014, Ilość wejść: 2202, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry