Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

09.12.2015

Nowe przepisy dotyczące GESUT

Z dniem 8 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, tj. powiatowej bazie GESUT i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju tj. krajowej bazie GESUT

2) tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji ww. baz oraz udostępniania z nich danych.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w materiałach przyjętych do zasobu oraz danych z narad koordynacyjnych, projektów budowlanych lub dokumentów załączonych do zgłoszenia budowy oraz z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych lub informacji, jednak nie później niż po 30 dniach.

Rozporządzenie zakłada, że dane zgromadzone krajowej bazy GESUT (dotyczące 69 klas obiektów) mają być aktualizowane w cyklu miesięcznym na podstawie plików różnicowych pochodzących z poszczególnych powiatowych baz GESUT lub niezwłocznie po uzyskaniu przez starostwa stosownych informacji „z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu” jednak nie później niż po 30 dniach.

Zmiany zaszły również w załącznikach do rozporządzenia, które definiują obiekty przechowywane w powiatowej bazie GESUT. Stare rozporządzenie przewidywało przechowywanie w powiatowej GESUT danych o 90 obiektach na III poziomie szczegółowości, a w nowych przepisach jest ich 84. Usunięto następujące obiekty: SUPC03 (przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy – parowy), SUPC04 (przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy – parowy), SUPE05 (przewód elektroenergetyczny oświetleniowy), SUPB04 (parking lub garaż), SUBP10 (schron lub bunkier), SUUS19 (szafa sterownicza), SUUS26 (zawór; połączono go z klasą SUUS25, która od teraz nazywa się „zasuwa lub zawór”). Z kolei obiekt SUUS17 (szafa kablowa) przemianowano na szafę telekomunikacyjną, a SUUS18 (szafa oświetleniowa) na szafę elektroenergetyczną. Kanał technologiczny zmienił natomiast oznaczenie z SUPB01 na SUOP05. Nowym obiektem w bazie jest rurociąg telekomunikacyjny (SUOP06).

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 09.12.2015, Ilość wejść: 1576, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry