Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

03.03.2016

Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 7 marca 2016 r. zorganizował szkolenie z zakresu ustalania linii brzegu dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego.

Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny:

 • właściwy marszałek województwa - dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
 • właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej - dla pozostałych wód.

Wiele zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywanych przez starostę, czy marszałka ma duże znaczenie dla funkcjonowania lokalnych samorządów. Stanowią one m.in. podstawę dla wymiaru podatków, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, transportu zbiorowego i dróg publicznych, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego, wspomagania nadzoru budowlanego itp.

Pojawiające się wątpliwości dot. procesu ustalania linii brzegu, linii brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów, niezbędnych materiałów geodezyjnych do projektowania linii brzegu, sporządzeniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, przebiegu postępowania administracyjnego, skutków prawnych ustalania linii brzegowej, prawa własności etc. w połączeniu z nieprecyzyjnymi przepisami prawa stały się podstawową przesłanką dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do zaproszenia przedstawicieli starostów oraz marszałka województwa na to jednodniowe spotkanie, którego celem było uporządkowanie przedmiotowej tematyki i wsparcie prac organów odpowiedzialnych za zadanie związane z ustaleniem linii brzegu. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pełni w szczególności rolę polegającą na pomocy oraz wspomaganiu służb podległych przy realizacji zadań powierzonych.

Podczas szkolenia prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Kowalski – geodeta, główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu omówił min. zagadnienia obejmujące kwestie:

 1. definicji oraz przepisów regulujących sposoby i przyczyny ustalania linii brzegu,
 2. przygotowania materiałów geodezyjnych do projektowania linii brzegu,
 3. projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
 4. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu,
 5. wpływu linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków,
 6. skutków prawnych ustalenia linii brzegu,
 7. wpływu linii brzegu na prawo własności gruntów,
 8. orzecznictwa sądów.

Pan Krzysztof Kowalski jest autorem publikacji „Gospodarka Nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi”, którą można znaleźć pod adresem: http://gruntiwoda.pl/publikacje/Grunty_pokryte_wodami.pdf

Podziel / Share
03.03.2016, Ilość wejść: 1772, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry