Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

06.04.2016

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2015 rok oraz sprawozdanie za I kw. 2016 roku z tytułu wynagrodzeń - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2015 rok

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b, art. 6a ust. 3, art. 7d ust. 1, art. 7, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 i 3a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.);
  • art. 149 ust. 1 i art. 175 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt  4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.); 
  • art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. 2015 poz. 525 z późn. zm;
  • art. 6 ust. 4 Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 185 poz. 1092).

Wydział Geodezji w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2015 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży materiałów z PZGiK oraz sprawozdanie za I kwartał 2016 r. z realizacji planów wydatkowania środków z tytułu wynagrodzeń.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 06.04.2016, Ilość wejść: 979, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry