Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

06.04.2016

Sprawozdania z wydatkowania środków za 2015 rok oraz sprawozdanie za I kw. 2016 roku z tytułu wynagrodzeń - pliki do pobrania

W oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa Wydział Geodezji opracowuje sprawozdanie zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków za 2015 rok

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 4 ust. 3 łącznie z art. 7b, art. 6a ust. 3, art. 7d ust. 1, art. 7, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 i 3a Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.);
  • art. 149 ust. 1 i art. 175 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt  4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.); 
  • art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. 2015 poz. 525 z późn. zm;
  • art. 6 ust. 4 Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 185 poz. 1092).

Wydział Geodezji w oparciu o informacje pozyskane z 42 powiatów oraz samorządu województwa opracowuje sprawozdanie za 2015 rok zawierające informacje dotyczące wydatkowania środków dotacji budżetowej oraz środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży materiałów z PZGiK oraz sprawozdanie za I kwartał 2016 r. z realizacji planów wydatkowania środków z tytułu wynagrodzeń.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 06.04.2016, Ilość wejść: 712, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry