Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

20.05.2016

Szkolenie "Aspeky prawne i praktyczne klasyfikacji gruntów"

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów organizuje szkolenie połączone z sesjami terenowymi mające na celu ujednolicanie sposobu wykonywania prac klasyfikacyjnych na terenie kraju

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB, Al. Królewska 17 (sala nr 1), w Puławach.

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostana nastepujące tematy:

  • interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w świetle orzecznictwa sądów z okresu po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia,
  • sposób wykonywania prac terenowych i opisów odkrywek glebowych na różnych typach użytków gruntowych (zajęcia praktyczne w terenie),
  • sposób dokumentowania prac klasyfikacyjnych (forma i treść operatów),
  • zasady zgłaszania prac klasyfikacyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przekazywania wyników tych prac.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 2 czerwca 2016 r. można przesłać:

  • na adres: Maria Michałkiewicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
  • drogą mailową: michalk@iung.pulawy.pl

Insnieje również możliwość zgłoszenia udziału telefonicznie, pod nr tel. 81-47 86 720.

Opłatę za szkolenie - 400 zł, która obejmuje całość kosztów, tj.: materiały, wyżywienie, transport, wykładowcy, prowadzący zajęcia terenowe, nocleg z dnia 9/10 czerwca 2016 r. i koszty organizacyjne, należy wpłacić na konto: Bank PekaO s.a - 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594 do dnia przyjazdu na szkolenie.

Informacji o szkoleniu udziela prof. dr hab. Franciszek Woch - IUNG-PIB w Puławach, tel. 81-47 86 782, kom. 501-789 004, e-mail: franciszek.woch@iung.pulawy.pl

Zapraszam do udziału.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 20.05.2016, Ilość wejść: 751, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry