Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

16.05.2017

Kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przechowuje kopie zabezpieczające baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zapisami art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze. zm.). Kopie powinny zostać sporządzone według stanu na dzień 31 maja 2017r., a ich protokólarne przekazanie winno nastąpić do dnia 15 czerwca br.

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 16.05.2017, Ilość wejść: 403, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry