Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

16.05.2017

Kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przechowuje kopie zabezpieczające baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zapisami art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze. zm.). Kopie powinny zostać sporządzone według stanu na dzień 31 maja 2017r., a ich protokólarne przekazanie winno nastąpić do dnia 15 czerwca br.

Podziel / Share
Anna Żebrowska, 16.05.2017, Ilość wejść: 760, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry