Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

17.10.2017

NARADA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniu 12 października br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego.

W Naradzie wzięli również udział przedstawiciele Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prezentując uczestnikom spotkania wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków, przedstawiciele Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Mazowieckiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego) oraz  organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

  • Procedury związane z weryfikacją materiałów przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w toku prowadzonych postępowań administracyjnych;

  • Problematyka weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i odmowy włączenia jej do zasobu - orzecznictwo;

  • Działania kontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2017r.;

  • Wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków;

  • Procedury związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych, udostępnianiem danych i uwierzytelnianiem dokumentów oraz naliczaniem opłat z tytułu uwierzytelniania dokumentów;

  • Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne;

  • Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacja użytków na gruntach leśnych, ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów na wniosek właściciela);

  • Postępy w tworzeniu baz danych geodezyjnych na podstawie danych statystycznych.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za liczne przybycie i aktywny udział.

Poniżej pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Aneta Winiecka, 17.10.2017, Ilość wejść: 502, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry