Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

17.10.2017

NARADA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniu 12 października br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego.

W Naradzie wzięli również udział przedstawiciele Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prezentując uczestnikom spotkania wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków, przedstawiciele Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Mazowieckiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego) oraz  organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

  • Procedury związane z weryfikacją materiałów przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w toku prowadzonych postępowań administracyjnych;

  • Problematyka weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i odmowy włączenia jej do zasobu - orzecznictwo;

  • Działania kontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2017r.;

  • Wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków;

  • Procedury związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych, udostępnianiem danych i uwierzytelnianiem dokumentów oraz naliczaniem opłat z tytułu uwierzytelniania dokumentów;

  • Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne;

  • Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacja użytków na gruntach leśnych, ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów na wniosek właściciela);

  • Postępy w tworzeniu baz danych geodezyjnych na podstawie danych statystycznych.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za liczne przybycie i aktywny udział.

Poniżej pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Aneta Winiecka, 17.10.2017, Ilość wejść: 1013, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry