Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

25.01.2019

Statystyka publiczna powiatów województwa mazowieckiego - formularze GUGiK od 1.00 do 5.00 za 2018 r.

W związku z programem badań statystycznych Statystyki Publicznej za rok 2018 oraz pismem Głównego Geodety Kraju nr KN-MZUT.035.1.2019.MT z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczącym prac geodezyjnych i kartograficznych w programie badań statystycznych statystyki publicznej za 2018 r., uprzejmie proszę o przekazanie wypełnionych poszczególnych formularzy sprawozdawczych dotyczących wykonania prac z zakresu:

  • sprawozdania o mapie zasadniczej GUGiK – 1.00,
  • sprawozdania o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GUGiK – 2.00,
  • sprawozdania o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK - 3.00,
  • sprawozdania o szczegółowej osnowie geodezyjnej GUGiK – 4.00,
  • sprawozdania o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 GUGiK – 5.00.

            Celem uproszczenia prac związanych z wypełnieniem ww. sprawozdań sporządzone zostały arkusze kalkulacyjne w formie numerycznej w formacie Microsoft Excel oraz objaśnienia do poszczególnych formularzy.

             Zwracam się o przekazanie danych zawartych w odpowiednich formularzach, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku, który został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

            Wypełnione formularze proszę przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na adres poczty elektronicznej: wg.analizy@mazowieckie.pl do dnia 28 lutego 2019 r.

            Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
25.01.2019, Ilość wejść: 830, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry