Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

01.02.2018

Statystyka publiczna powiatów województwa mazowieckiego - formularze GUGiK od 1.00 do 5.00 za 2017r.

W związku z programem badań statystycznych Statystyki Publicznej za rok 2017 oraz pismem Głównego Geodety Kraju nr KN-MZUT.035.1.2018.MT dnia 17 stycznia 2018 r. dotyczącym prac geodezyjnych i kartograficznych w programie badań statystycznych statystyki publicznej za 2017 r. uprzejmie proszę o przekazanie wypełnionych poszczególnych formularzy sprawozdawczych dotyczących wykonania prac z zakresu:

  • sprawozdania o mapie zasadniczej GUGiK – 1.00,
  • sprawozdania o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GUGiK – 2.00,
  • sprawozdania o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK - 3.00,
  • sprawozdania o szczegółowej osnowie geodezyjnej GUGiK – 4.00,
  • sprawozdania o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 GUGiK – 5.00.

            Celem uproszczenia prac związanych z wypełnieniem ww. sprawozdań sporządzone zostały arkusze kalkulacyjne w formie numerycznej w formacie Microsoft Excel oraz objaśnienia do poszczególnych formularzy.

             Zwracam się o przekazanie danych zawartych w odpowiednich formularzach, nie później niż do dnia 28 lutego 2018 roku, który został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

            Wypełnione formularze proszę przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na adresy poczty elektronicznej: egodlewska@mazowieckie.plmpisarek@mazowieckie.pl  do dnia 28 lutego 2018 r.

            Przedmiotowe arkusze (podpisane elektronicznie) proszę przesłać również przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewelina Kułakowska, 01.02.2018, Ilość wejść: 33, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry