Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo - Baza Orzecznictwa

Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla wybranych spraw rozpatrywanych w województwie mazowieckiem z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Wyroki Sądów Administracyjnych dostępne są także w Centralnej Bazie Orzecznictwa.

 

Przepisy prawa

 

Wybrane ciekawe orzeczenia

  • W wyroku WSA w Warszawie IV SA/Wa 972/11 wyjaśniono kwestię aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno – technicznej oraz decyzji administracyjnej.
  • W wyroku I OSK 2404/11 Naczelny Sąd Administracyjny dokonał interpretacji art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • W wyroku I OSK 1703/11 NSA wyjaśnia kwestię aktualizacji użytków gruntowych m.in. na podstawie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w graniach administracyjnych miasta).
  • W wyroku I OSK 1704/11 NSA wyjaśnia, iż przeznaczenie terenów pod zabudowę może nastąpić zarówno w planach miejscowych jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Wszystkie wyroki bazy orzecznictwa umieszczone są w załączniku

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 30.03.2009, Ilość wejść: 10111, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry