Pomoc dla niepełnosprawnych

Zmiany terytorialne

BIP

Zmiany terytorialne

Mazowsze – Zmiany terytorialne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2015 r. poz. 1083)

Miasto Pilawa (powiat garwoliński) – ustala się granicę miasta przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jaźwiny, to jest działek ewidencyjnych nr 788/1–788/3, 789, 790/3–790/7, 790/9, 790/11–790/14, 791/4–791/9, 792/1–792/3, 793/2, 793/3, 793/5–793/9 i 794/5–794/12, o łącznej powierzchni 3,20 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łucznica, to jest działki ewidencyjnej nr 561/4, o powierzchni 1,37 ha, z gminy Pilawa oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Pilawa, to jest działek ewidencyjnych nr 231/1, 400/1, 400/3, 402/1 i 402/2, o łącznej powierzchni 0,98 ha i ich włączenie do obrębu ewidencyjnego Puznówka w gminie Pilawa;

Gmina Jednorożec (powiat przasnyski) i Gmina Krasnosielc (powiat makowski) – ustala się granice gmin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jednorożec części obszaru obrębu ewidencyjnego Drążdżewo, to jest działek ewidencyjnych nr 1–6, 9–16 i 18, o łącznej powierzchni 4,32 ha, z gminy Krasnosielc;

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2013 r. poz. 869)

Gmina Nieporęt (powiat legionowski) i gmina Radzymin (powiat wołomiński) - ustala się granice tych gmin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Nieporęt części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąki, tj. działek ewidencyjnych o numerach: 271/1, 273/1, 275/3, 275/5, 275/6, 275/9, 275/10, 275/12-275/14, 275/16-275/18, 275//20-275/22, 275/24, 275/25, 276/3-276/8, 276/10-276/19, 277/1-277/12, 278/2-278/8, 279/1, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/4, 282/5, 283/2, 283/3, 284 i 285 oraz część działki nr 280 (droga gminna),o łącznej powierzchni 41,00 ha, z gminy Radzymin;

Gmina Mrozy – nadanie statusu miasta miejscowości Mrozy;

Gmina  Myszyniec (powiat ostrołęcki) –  ustala się granice miasta  Myszyniec  przez włączenie  do  dotychczasowego  obszaru  miasta  części  obszaru  obrębu ewidencyjnego  Myszyniec  Stary,  to  jest  działek  ewidencyjnych  o  numerach: 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/3 – 101/7, 101/9, 101/11 – 101/20, 102 – 105, 148, 149/1, 149/2, 150  –  154, 155/1  –  155/4, 156  –  161, 162/1, 162/2, 163  –  166, 167/1 – 167/8, 168 – 175, 506, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 995/1 – 995/3, 996, 997, 1000  –  1025, 1031/1, 1035/2, 1039, 1042/4, 1042/6, 1080 i 1084  – 1086, o łącznej powierzchni 48,33 ha, z gminy Myszyniec;

Gmina Mrozy (powiat miński) - ustala się granice miasta  Mrozy  obejmujące  obszar obrębu ewidencyjnego Mrozy o powierzchni 773,20 ha z gminy Mrozy;

Gminie Pułtusk (powiat Pułtuski)  – ustala się granice miasta Pułtusk przez włączenie do dotychczasowego  obszaru  miasta  części  obszaru  obrębu  ewidencyjnego Grabówiec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/1  –  1/3, 2, 13, 14/1, 14/2 i 15/1, o łącznej powierzchni 7,98 ha, z gminy Pułtusk;

Gmina Ożarów Mazowiecki  (powiat warszawski zachodni)  –  ustala się granice miasta Ożarów  Mazowiecki  przez  włączenie  do  dotychczasowego  obszaru  miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Ożarów (Ożarów, wieś) o powierzchni 241,98 ha, z gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2012 r. poz. 873)

W powiecie pruszkowskim zmiana siedziby władz gminy Michałowice z Michałowic na Reguły.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 31.07.2009 r. Nr 120 poz. 1000)

Miasto Żuromin - zmiana granicy Miasta Żuromin, polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiadrowo, będącego częścią gminy Żuromin o powierzchni 7,02 ha.

Gmina Pułtusk i Gmina Zatory - zmiana granicy pomiędzy gminą Pułtusk a gminą Zatory, polegająca na włączeniu do gminy Pułtusk części obrębu ewidencyjnego Nowe Borsuki, będącego częścią gminy Zatory o powierzchni 32,99 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2008 r. Nr 137, poz. 860)

Miasto Tłuszcz – zmiana granicy Miasta Tłuszcz polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta przysiółka Zakrzewie, będącego częścią wsi Postoliska o powierzchni 10,14 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 961)

Powiat legionowski – zmiana granic pomiędzy gminą Wieliszew a gminą Nieporęt poprzez przyłączenie do gminy Wieliszew obszaru obrębu ewidencyjnego Michałów-Reginów o powierzchni 449,27 ha z gminy Nieporęt.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 972)

Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki – zmiana granic pomiędzy miastem na prawach powiatu Ostrołęka a powiatem ostrołęckim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy o powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie o powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim.

Powiat Grójecki – zmiana granic miasta Warka położonego na obszarze gminy Warka poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski o powierzchni 78,48 ha z gminy Warka.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1187)

Powiat piaseczyński – zmiana granic miasta Konstancin-Jeziorna położonego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna poprzez przyłączenie części obszaru wsi Bielawa o powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna.

Powiat Warszawski Zachodni – zmienia się siedzibę władz powiatu warszawskiego zachodniego z Warszawy na Ożarów Mazowiecki.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku

zostały ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statutu miasta (Dz. U. z 2004 r.Nr 169 poz. 1767)

Powiat płoński – zmianę granic gminy o statusie miasta Raciąż i gminy Raciąż polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Raciąż części obszarów obrębów ewidencyjnych: Folwark-Raciąż, Pólka-Raciąż, Sierakowo oraz Witkowo - z gminy Raciąż.

Powiat wołomiński – zmianę granic gminy Wołomin i gminy Poświętne polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wołomin obszaru sołectwa Cięciwa stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Ostrowik – z gminy Poświętne.

Powiat wyszkowski – zmianę granic gminy Somianka i gminy Wyszków polegającą:

  1. na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Somianka części obszaru wsi Gulczewo, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Gulczewo – z gminy Wyszków
  2. oraz na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wyszków części obszaru wsi Kręgi, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Kręgi Stare – z gminy Somianka,

Powiat żyrardowski – zmianę granic gminy Mszczonów i gminy Radziejowice polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Mszczonów obszarów: wsi Olszówka, stanowiącej obręb ewidencyjny Olszówka, wsi Nowy Dworek, stanowiącej obręb ewidencyjny nowy Dworek oraz wsi Wręcza, stanowiącej dwa obręby ewidencyjne Wręcza i Wręcza A – z gminy Radziejowice.

Ponadto wyłączono z terenu województwa mazowieckiego w gminie Solec nad Wisłą, powiat lipski, dwie wsie: Kępa Gostecka oraz Kępa Solecka i włączono je do gminy Łaziska, powiat opolski w województwie lubelskim.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 8029, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry