Pomoc dla niepełnosprawnych

Komisja egzaminacyjna - Egzaminowanie instruktorów nauki jazdy i wykładowców

BIP

Komisja egzaminacyjna: Egzaminowanie instruktorów nauki jazdy i wykładowców

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 155 ze zm.) instruktorem jest osoba, która n. in. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołana przez wojewodę.

W tabeli poniżej znajdują się opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Zakres egzaminu

Opłata (zł)

Część pierwsza

Część druga Część trzecia

Prawo jazdy kategorii B lub T

50 50 240

Prawo jazdy kategorii 
A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D, D+E

50 50 260
Pozwolenie 50

50

160

Opłaty można dokonywać:

  • gotówką - w kasie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 68 (wejście B)
  • przelewem:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Budżetowo- Ksiegowe,
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Nr rachunek: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Tytuł przelewu: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy (kategoria).


Podziel / Share
JSK Internet, 29.05.2009, Ilość wejść: 27961, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry