Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Finansowej

BIP

Oddział Kontroli Finansowej

Kierownik:
Hanna Lewczuk
tel. 22 695 72 22
faks 22 695 72 01
pokój nr 49B
e-mail hlewczuk@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

1. Kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:
a) kontrola w jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę,
b) kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Wojewody.
2. Kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 9160, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry