Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych

BIP

Kierownik
Anna Pietrzak
tel. 22 695 72 48
faks 22 695 72 01
pokój nr 313
e-mail apietrzak@mazowieckie.plZastępca Kierownika
Hanna Materek
tel. 22 695 72 50
faks 22 695 72 01
pokój nr 313
e-mail hmaterek@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

  1. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  2. Kontrola zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych.

  3. Kontrola odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

  4. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

  5. Kontrola jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  6. Kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 11224, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry