Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych

BIP

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych

Kierownik:

Aneta Kępowska
tel. 22 695 72 35,
pokój nr 65
e-mail akepowska@mazowieckie.pl


Zastępca Kierownika:

Aneta Fedorczyk
tel. 22 695 72 28,
pokój nr 65
e-mail afedorczyk@mazowieckie.pl


Zadania oddziału:

  1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu.
  2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
  3. Kontrola zakładów pracy chronionej.
  4. Kontrola zakładów aktywności zawodowej.
  5. Kontrola ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne.
  6. Kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
  7. Opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Dominika Nobis, 03.10.2016, Ilość wejść: 3263, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry