Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

23.07.2010

Plany zagospodarowania przestrzennego - szkolenia

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów dotyczące opracowywania i podejmowania uchwał planistycznych przeprowadził Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich celem była poprawa jakości realizowanych zadań z tego zakresu.

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów dotyczące opracowywania i podejmowania uchwał planistycznych przeprowadził Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich celem była poprawa jakości realizowanych zadań z tego zakresu.

Tematyka szkoleń wynikała z problemów prawnych napotykanych w praktyce nadzorczej. Podczas spotkań przedstawiono wymogi dotyczące załączników graficznych do uchwał, granic planu, zgodności ustaleń planu ze studium. Zwrócono również uwagę na problemy związane z terenami zamkniętymi oraz przeznaczeniem gruntów rolnych lub leśnych na inne cele. Uczestnicy szkoleń zapoznali się także z zasadami ponawiania procedury planistycznej oraz realizacji zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Szkolenia odbyły się w siedmiu miejscach na terenie województwa mazowieckiego: w Mrozach, Grodzisku Mazowieckim, Makowie Mazowieckim, Szydłowcu, Płońsku, gminie Siedlce oraz Płocku.

Poprawność planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia przewidywanie inwestycji w przestrzeni, sprzyja eliminowaniu konfliktów społecznych oraz sprawia, że zabudowa staje się bardziej funkcjonalna i lepiej służy mieszkańcom.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 23.07.2010, Ilość wejść: 632, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry