Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

23.07.2010

Plany zagospodarowania przestrzennego - szkolenia

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów dotyczące opracowywania i podejmowania uchwał planistycznych przeprowadził Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich celem była poprawa jakości realizowanych zadań z tego zakresu.

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów dotyczące opracowywania i podejmowania uchwał planistycznych przeprowadził Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich celem była poprawa jakości realizowanych zadań z tego zakresu.

Tematyka szkoleń wynikała z problemów prawnych napotykanych w praktyce nadzorczej. Podczas spotkań przedstawiono wymogi dotyczące załączników graficznych do uchwał, granic planu, zgodności ustaleń planu ze studium. Zwrócono również uwagę na problemy związane z terenami zamkniętymi oraz przeznaczeniem gruntów rolnych lub leśnych na inne cele. Uczestnicy szkoleń zapoznali się także z zasadami ponawiania procedury planistycznej oraz realizacji zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Szkolenia odbyły się w siedmiu miejscach na terenie województwa mazowieckiego: w Mrozach, Grodzisku Mazowieckim, Makowie Mazowieckim, Szydłowcu, Płońsku, gminie Siedlce oraz Płocku.

Poprawność planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia przewidywanie inwestycji w przestrzeni, sprzyja eliminowaniu konfliktów społecznych oraz sprawia, że zabudowa staje się bardziej funkcjonalna i lepiej służy mieszkańcom.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 23.07.2010, Ilość wejść: 395, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry