Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

29.11.2010

Informacja nt. szkoleń dla pracowników z urzędów gmin województwa mazowieckiego z zakresu prawa oświatowego

W ramach współpracy służb Wojewody Mazowieckiego z gmin w dniach od 19 października do 4 listopada 2010 r. odbyło się 6 narad szkoleniowych z zakresu wybranych zagadnień prawa oświatowego. Projekt szklenia został przygotowany i przeprowadzony wspólnie przez Wydział Prawny MUW i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
Ocena pracy dyrektora szkoły
1)konkursy na dyrektora szkoły
2)opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych
3)rola związków zawodowych w procesie tworzenia prawa
4)pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Podstawą do ustalenia tematów na powyższe spotkania były problemy sygnalizowane przez pracowników samorządów w ramach codziennej współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz problemy prawne, wynikające z nadzoru prawnego nad uchwałami organów samorządów
w zakresie oświaty, a także zmiany w obowiązujących przepisach prawa.
W szkoleniach, które odbyły się w : Urzędzie Gminy w Siedlcach, Gimnazjum Miejskim nr 3 im. J.Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim, Świetlicy Środowiskowej w Rybiu Gm. Raszyn, Urzędzie Gminy w Drobinie, Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce oraz Starostwie Powiatowym w Szydłowcu - uczestniczyło 211 pracowników, odpowiadających za sprawy oświatowe w swoich gminach.
Spotkania prowadził dyrektor Wydziału Prawnego, Pan Andrzej Tokarski. Tematy dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły oraz konkursu na dyrektora szkoły realizowane były przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika oraz wicekuratorów Mariusza Dobijańskiego i Katarzynę Góralską. Zagadnienia prawne związane z ustalaniem opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, rolą związków zawodowych w procesie tworzenia prawa oraz pomocą zdrowotną dla nauczycieli, przedstawili prawnicy z Wydziału Prawnego MUW, sprawujący nadzór nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego.
Dobór tematów na szkolenie oraz ich sposób prezentowania został pozytywnie oceniony przez uczestników, co potwierdziła aktywność osób biorących udział w dyskusji. Uczestnicy szkoleń uznali, że rozwiązywanie problemów oświatowych w gminie, na szkoleniu prowadzonym przez oba organy nadzoru tj. organ nadzoru pedagogicznego i organ nadzoru prawnego, jest trafionym pomysłem. Uczestnicy narady szkoleniowej zgłosili taże potrzebę kontynuowania w przyszłości, tego typu spotkań.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 29.11.2010, Ilość wejść: 661, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry