Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

28.03.2011

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

W dniu 16 lutego 2011 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

W dniu 16 lutego 2011 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, która określa zasady ich odpowiedzialności majątkowej wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.
Ustawa formułuje przesłanki odpowiedzialności oraz określa tryb postępowania w razie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu władzy publicznej przez funkcjonariusza publicznego.
Wejście w życie niniejszej ustawy nastąpi po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 17 maja 2011 r.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 28.03.2011, Ilość wejść: 553, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry